Điểm bán tại Hà Nội

1. Ba Vì

Tên Điểm bán Địa chỉ Điện thoại
Hiệ thuôc số 2 Tấn Tài129 Bình Chánh, Ba Vì, Hà Nội0973402202

2. Ba Đình

Tên Điểm bán Địa chỉ Điện thoại
EyeFresh hiệu thuốc số 1 Trương Tam Tú 2120 Tân Định, Ba Đình Hà Nội, Việt Nam0973002203