Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Dung dịch vệ sinh và Dưỡng mắt EyeFresh
1 x 135,000 VNĐ
135,000 VNĐ
135,000 VNĐ

Phiếu ưu đãi

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Dung dịch vệ sinh và Dưỡng mắt EyeFresh  × 1 135,000 VNĐ
Tạm tính 135,000 VNĐ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 165,000 VNĐ
  • Trả tiền mặt khi giao hàng

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư của chúng tôi.